Vårt mål

PROSJEKT

Den pågående klima­krisen må bli møtt av aktive globale medborgere. Skolen er avgjørende i utviklingen av unges identitet, handlekraft og rettferdighetssans- Derfor har Just Action som mål å gi lærere verktøy til å øke elevenes bevissthet om globale utfordringer og gjøre dem i stand til å aktivt handle for klimaet.

Vil du være med å teste med klassen din? Ta kontakt med prosjektpartneren for ditt land!

Ressursene

I løpet av dette 3-årige Erasmus+ -prosjektet utvikler vi gratis ressurser for lærere, for å støtte dem i å bringe Utdanning for globalt medborgerskap inn i klasserommene sine.

Elevens reise (lenke til elevens reise-side) er en rekke aktiviteter for barneskolen og ungdomsskolen, ment til å fremme elevenes klimahandling i klasserommet, på skolen og i lokalsamfunnet.

Lærerens reise (lenke til lærerens reiseside) er en nettbasert guide for lærere som ønsker å finne ut hvordan de på en effektiv måte kan undervise i globalt medborgerskap.

Vi utvikler ressursene i direkte samarbeid med lærere fra de fire partnerlandene i prosjektet (Irland, Norge, Italia og Spania).

Prosessen

Trinn 1: Design Thinking

Først jobbet vi med en ekspert innen design thinking for å utvikle teamets kompetanse og forberede utviklingen av en prototype av ressursene våre.

Vi møtte lærere fra landene våre for å samle verdifull informasjon om deres behov og begynne å jobbe med hvordan vi kunne møte dem.

Trinn 2: Første utkast av ressurser

Basert på behovene lærere hadde delt med oss, utarbeidet vi en rekke klasseromsaktiviteter for barnetrinnet og ungdomsskolen. Alle aktivitetene inneholdt forslag til hva elevene kunne gjøre også utenfor klasserommet. Vi delte dem med lærere for en første test i skolen.

I mellomtiden begynte vi å utvikle lærerveiledningen for GCE. Her fant vi ut at vi kunne sammenligne lærerens rolle med en heltefortelling, og så for oss at veiledningen skulle være inspirert av heltens reise. Derfor kalte vi den «Lærerens reise».

 

Trinn 3: Samarbeid med lærere og rektorer i Oslo

I 2023 møtte vi lærere og rektorer fra de fire partnerlandene i Oslo. Vi involverte dem direkte i designprosessen: hvordan ønsker du at ressursene skal endres? Her samarbeidet vi og samlet deres tanker og erfaringer.

Trinn 4: Oppdatering av ressurser

Etter å ha samlet materiale og ideer i Oslo, jobbet vi hardt med å endre og tilpasse aktiviteter og ressurser til de faktiske behovene til lærere og elever innen undervisning for globalt medborgerskap. Vi har redesignet ressursene med tanke på at både elever og lærere gjennomgår en reise mens de underviser og lærer GCE. Derfor vil det være en elevreise (én for barnetrinnet, én for ungdomsskolen) og en lærerens reise.

 

Trinn 5: Testing av ressurser på skoler

Vi tester for øyeblikket våre elevressurser (lenke til PR1 og PR2 på plattformen) på skoler. Testingen vil gi oss muligheten til å fikse småting som gjenstår og ferdigstille materiellet. Etter det vil de være tilgjengelige gratis i nettplattformen.

I 2024 vil også lærerens reise være klar til å bli testet av lærere.

JUST ACTION – Lærere og elever mot en bærekraftig omstilling
Prosjektnummer: 2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615

Erasmus+-programmet – KA2 Samarbeidspartnerskap i skole og utdanning, Utlysning 2021

Copyright © 2022 Just Action Project

EU-kommisjonens støtte til utviklingen av denne nettsiden innebærer ikke godkjenning av innholdet, som kun gjenspeiler synspunktene til forfatterne. Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen den inneholder.