PROSJEKT

OM JUST ACTION-PROSJEKTET

PROSJEKT

Just Action er et samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i nettverket GAP (Global Action Plan) fra Irland, Italia, Spania og Norge. Prosjektet er finansiert av Erasmus+. Vi tror at aktive globale medborgere er avgjørende i møte med klimakrisen og at skolen spiller en viktig rolle i utviklingen av unges identitet, handlekraft og rettferdighetssans. Just Action har som mål å gi lærere mulighet til å øke elevenes bevissthet om globale utfordringer og gi dem mulighet til å handle for klimaet.

PROSJEKTRESULTATER

I løpet av dette 3-årige prosjektet vil vi lage undervisningsmateriell og lærerkurs som har som mål å styrke og støtte lærere i sin undervisning om klima fra et globalt rettferdighetsperspektiv. Materiellet vil bli utviklet av lærere i ulike fag fra de ulike landene, i samarbeid med fagpersoner innen klima, utvikling og pedagogikk i prosjektgruppen. Alle prosjektresultatene vil ligger gratis tilgjengelig for nedlastning på denne nettsiden.

Ressurser for ungdomsskolen

Materiell og ressurser for ungdomsskolen vil være gratis og tilgjengelige for nedlastning på alle de fire partnerspråkene i prosjektet. Aktivitetene og oppgavene er knyttet til læreplanene i hvert partnerland. Uansett hvilket fag du underviser i, vil du dermed ha det du trenger for å undervise om klima og globalt medborgerskap. Alt utviklet med fortløpende innspill fra lærere,som også tester materiellet ut i egen undervisning. Følg med her for oppdateringer!

Ressurser for barneskolen

Ressursene for barneskolen vil være gratis å laste ned og tilgjengelige på alle de fire partnerspråkene. Aktivitetene og oppgavene er knyttet til læreplanene i hvert partnerland, og alderstilpasset for 6-12 åringer. Alt utviklet med fortløpende innspill fra lærere,som også tester materiellet ut i egen undervisning. Følg med her for oppdateringer!

Kursing og støttemateriell til lærere

Lærerplattoformen har som mål å hjelpe deg som lærer med å lede elevene i læring og diskusjoner om klima. Enten du har erfaring med å undervise om globale problemstillinger fra før eller bare dyppet tærne nedi tematikken, vil lærermateriellet kunne støtte deg i å utvikle undervisningen videre. Også denne delen av materiellet er utvikling i tett dialog og med testing av lærerne fra de ulike landene.

Nettplattform

Alt av ressurser og opplæringsmateriell vil ligge fritt tilgjengelig her på nettsiden.

JUST ACTION – Lærere og elever mot en bærekraftig omstilling
Prosjektnummer: 2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615

Erasmus+-programmet – KA2 Samarbeidspartnerskap i skole og utdanning, Utlysning 2021

Copyright © 2022 Just Action Project

EU-kommisjonens støtte til utviklingen av denne nettsiden innebærer ikke godkjenning av innholdet, som kun gjenspeiler synspunktene til forfatterne. Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen den inneholder.