Lærere og elever for en bærekraftig omstilling

HANDLE SAMMEN MED ELEVENE DINE FOR KLIMARETTFERDIGHET >>>
MED JUST ACTION

"Å delta i Just Action-prosjektet er viktig fordi vi som institusjon har et ansvar både overfor elevene våre og lokalsamfunnet.
Det er en mulighet til å se utover: det har åpnet dørene til Europa og gjør oss til aktive deltagere ikke bare i nabolaget vårt, men også utover det."
- Zuhaitz Bilbao -(Rektor ved Artxandape Ikastola, Bilbao, Spania)

Klimaet vårt endrer seg raskt. Lærere både ønsker og må undervise elevene sine i hvordan møte en usikker fremtid; hvordan endre verden og utrydde fattigdom, sult og ulikhet. Men lærere trenger støtte i dette. Vi har som mål å tilby den støtten.
Våre ressurser, som er gratis å laste ned, vil hjelpe lærere på barnetrinnet og ungdomsskolen i Norge, Irland, Italia og Spania med å bruke Utdanning for globalt medborgerskap (Global Citizenship Education, GCE) og utruste elevene med kunnskap, verdier og ferdigheter til å lede an i klimahandling. Vi vet at lærere har travle dager, så ressursene våre er utformet så de skal være tilgjengelige og lette å bruke. Gjennom vår nettbaserte plattform kan lærere enkelt få faglig påfyll for å øke kompetansen sin på ulike områder.

Gå til prosjektbeskrivelsen >

Hvis du er lærer i Italia, Norge, Spania eller Irland, vil vi gjerne involvere deg i testingen av ressursene våre for barnetrinnet og ungdomsskolen. Ta kontakt med ditt lands partnerorganisasjon for mer informasjon.

HVA TRENGER VI I MØTE MED KLIMAKRISEN?

JUST ACTION!

HVA KAN DU SOM LÆRER FORVENTE? - JUST ACTION!

Elevens reise for barneskolen
Elevens reise for ungdomsskolen
Lærerens reise
"Vi har bare en planet. Menneskeheten må ta ansvar i massiv skala for den hensynsløse ødeleggelsen av vårt kollektive hjem. Å beskytte fremtiden vår på denne planeten avhenger av den bevisste utviklingen av arten vår."
- Leonardo Di Caprio, 2014

JUST ACTION
NYESTE NYTT!

JUST ACTION – Lærere og elever mot en bærekraftig omstilling
Prosjektnummer: 2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615

Erasmus+-programmet – KA2 Samarbeidspartnerskap i skole og utdanning, Utlysning 2021

Copyright © 2022 Just Action Project

EU-kommisjonens støtte til utviklingen av denne nettsiden innebærer ikke godkjenning av innholdet, som kun gjenspeiler synspunktene til forfatterne. Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen den inneholder.