Lærere og elever for en bærekraftig omstilling

HANDLE FOR KLIMARETTFERDIGHET > MED JUST ACTION

"Tvil aldri på at en liten gruppe med bevisste og engasjerte borgere kan forandre verden. For til alle tider er det nettopp de som har gjort akkurat det."
- Margaret Mead

Klimaet vårt endrer seg raskt. Lærere har en avgjørende rolle i å ruste elevene til å møte en usikker fremtid, bidra til positiv endring i verden og sammen utrydde fattigdom, sult og ulikhet. Blant annet gjennom bærekraftsmålene og læreplanmålene.

Vårt mål er å tilby støtte på veien. Våre gratis nedlastbare ressurser er ment som støtte til lærere på barne- og ungdomskole-nivå i Norge, Irland, Italia og Spania. Prosjektet bygger på tilnærmingen global citizenship education (GCE), og ønsker å utstyre elevene med kunnskap, refleksjon og ferdigheter til å lede an i klimahandling. Vi vet at lærere har det travelt, så ressursene er enkle å bruke og tilgjengelige både for de som er nye til tematikken og de som ønsker faglig utvikling.

Hvis du er lærer i Italia, Norge, Spania eller Irland, vil vi gjerne ha dine innspill underveis når vi utvikler og piloterer prosjektet. Kontakt ditt lands prosjektpartner for å få mer informasjon.

HVA TRENGER VI I MØTE MED KLIMAKRISEN?

JUST ACTION!

HVA KAN DU SOM LÆRER FORVENTE? - JUST ACTION!

For ungdomskolen
For barneskolen
Kursing for lærere
Ressurs- og læringsplattform
"Vi har bare en planet. Menneskeheten må ta ansvar i massiv skala for den hensynsløse ødeleggelsen av vårt kollektive hjem. Å beskytte fremtiden vår på denne planeten avhenger av den bevisste utviklingen av arten vår."
- Leonardo Di Caprio, 2014

JUST ACTION
NYESTE NYTT!

JUST ACTION – Lærere og elever mot en bærekraftig omstilling
Prosjektnummer: 2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615

Erasmus+-programmet – KA2 Samarbeidspartnerskap i skole og utdanning, Utlysning 2021

Copyright © 2022 Just Action Project

EU-kommisjonens støtte til utviklingen av denne nettsiden innebærer ikke godkjenning av innholdet, som kun gjenspeiler synspunktene til forfatterne. Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen den inneholder.