RESSURSER

didaktisk materiale

Vi har som mål å lansere læringsplattformen i 2023. Denne vil inneholde massevis av ressurser utviklet i samarbeid med lærere fra partnerlandene, samt opplæringsmateriell og muligheter for tilpasning til eget klasserom. Følg oss i sosiale medier for mer informasjon!

JUST ACTION – Lærere og elever mot en bærekraftig omstilling
Prosjektnummer: 2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615

Erasmus+-programmet – KA2 Samarbeidspartnerskap i skole og utdanning, Utlysning 2021

Copyright © 2022 Just Action Project

EU-kommisjonens støtte til utviklingen av denne nettsiden innebærer ikke godkjenning av innholdet, som kun gjenspeiler synspunktene til forfatterne. Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen den inneholder.